Тел. +7 952 457 30 12
Почта: zakaz@mebel-sonata.ru